Published News

IBID còn giúp khách hàng nhanh chóng có tâm lý dễ dàng hòa nhập với văn hóa và con người tại Mỹ.

https://baovan193.wordpress.com/2019/06/16/nhieu-nguoi-viet-chon-dinh-cu-chau-au-ngay-khi-my-that-chat-rang-buoc-doi-voi-nhap-cu/

Để định cư ở Mỹ hay các quốc gia khác bạn cần ý thức rằng tất cả chính sách về nhập cư từ các quốc gia phát triển trên thế giới, tiêu biểu là chính sách di trú Mỹ, sẽ mỗi ngày một thắt chặt hơn. muốn tìm đơn